»HCA - The Ugly Prince Duckling«  -  2005

I perioden 2004 - 2009 arbejdede jeg som fastansat Art Director i firmaet Guppyworks. Vi producerede i den periode bla. et H. C. Andersen-spil, hvor min opgave bestod i at udvikle og producere baggrundsgrafikken, som bestod af et stort antal baggrundsbilleder af interiører og eksteriører fra København 1819.

 

Skitse til Skrædder-butikken.

Skrædder-butikken i 3D - forstudie.

Guldalder-stue - dagslys - forstudie.

Guldalder-stue - nat - forstudie.

Herunder et lille udvalg af de mange færdige baggrunds-scenarier fra spillet.