"Kraken"  -  2015

I forbindelse med Geocenter Møns special-udstilling i 2015 - med fokus på især kridttids-blæksprutter - ønskede man sig et helt særligt vartegn for centeret, som skulle være så stort og gruopvækkende, at det nærmest ville omklamre centeret og helst skræmme livet af de besøgende.

Man blev enige om, at en "Kraken" - det sagnomspundne blæksruttelignende kæmpemonster - lige måtte være sagen, og jeg fik opgaven at designe og bygge uhyret i samarbejde med Esben Horn fra 10 tons.

Man besluttede at monsteret skulle placeres på en væg ved hovedtrappen ned til udstillingen og strække nogle af sine fangarme helt ind i selve udstillingsrummet og gribe fat om udstillingsgenstande.

3D-visualisering af Kraken placeret ved udstillingens ankomsttrappe.

3D-modellen udskåret som guideline til de flamingo-blokke den skal opbygges af.

Flamingo-blokkene til figuren er her ved at blive samlet og skåret groft til.

Furerne i relieffet overdrives bevidst, så de kommer til at træde tydeligt frem gennem de efterfølgende overfladelag.

Overfladen bestående af gipsbelagt plade-vat er her ved at tage form.

Den endelige detaljering og farvelægning er ved at tage form.

De mange lag af gips-indsøbet plade-vat har medført at figuren nu vejer flere hundrede kilo.

Kraken er hejst på plads og fastgjort til sit væghjørne på Geocenteret, og der eksperimenteres her lystigt med lyssætningen, for at opnå den rette uhyggestemning.