3D-visualisering af den cirkulære kote-model af klippeknuden med Hammershus

Hammershusmodel  -  Hammershus besøgscenter 2018

Kote-modellen CNCfræset som negativ i Cibatool formblokke

Støbebeton hældes i den åbne form

Den hærdede betonafstøbning er taget ud af formen og vendes

Den færdige model med borgmodellen monteret og hav- og sø-koterne indlagt

Borgmodellen er en stiliseret rekonstruktion af borgen, som den fremstod omkring midten af det 17. århundrede, og er udført i egetræ